Om distriktet

Välkommen till Västmanland

Vi har 37 st bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsdistriktet samlar alla föreningar till dialog, utbildning och årsstämma. Distriktet har sakkunniga som kan ge råd i försäkringsfrågor. I byggplanering och vid kultursatsningar även i det vardagliga förenings– och styrelsearbetet.

Distriktet samlar också in föreningarnas önskemål och organiserar gemensamma turnéer med bland annat teater– och musikgrupper, författare och utställningar.

Allt arbete i distriktet utförs ideellt. Tag kontakt med oss när du söker råd, stöd och service.