Distriktsstämma 2016

Distriktsstämman i Ransta Nästa Bygdegård den 9 april 2016
(foto: Alf Olsson)

 

Gunnar Axinge och Göran Wallin berättar om bygdegården

Gunnar Axinge och Göran Wallin berättar om bygdegården

Anders Westin registrerar ombuden vid ankomsten

Anders Westin registrerar ombuden vid ankomsten

Landshövdingem Minoo Akhtarzand och distriktsordföranden Josefin Eriksson

Landshövdingen Minoo Akhtarzand och distriktsordföranden Josefin Eriksson

Monica Stolpe-Nordin och Minoo Akhtarzand utgjorde presidium

Monica Stolpe-Nordin och Minoo Akhtarzand utgjorde presidium

Med silvernål hedrades Per-Olof Graaf, Mats Abrahamsson (t.h.)  och Elisabet Storm

Med silvernål hedrades Per-Olof Graaf, Mats Abrahamsson (t.h.) och Elisabet Storm

Minoo berättar om sin erfarenheter, bl.a. som chef för Banverket anställningar

Minoo berättar om sin erfarenheter, bl.a. som chef för Banverket

"Ranstasoppan" smakade utmärkt. Närmast Birgitta Olsson och Göte Johansson

”Ranstasoppan” smakade utmärkt. Närmast Birgitta Olsson och Göte Johansson

Liz & Ken underhåller

Liz & Ken underhåller

Liz & Ken underhåller

Liz & Ken underhåller

 

Tommy Jansson berättar om brandskyddsarbete

Tommy Jansson informerar om  brandskyddsarbete