Distriktsstämma 2017 Lillhärad

Distriktsstämma i Lillhärad Bygdegård lördagen den 22 april 2017.

 

Magnus och Anders leder stämman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgående Mikael Palmqvist och Per-Åke Cedervång avtackas av Josefin

 

Hans Harrysson får silvernålen och diplom

 

 

Grupparbete med Anders Karlsson

 Vi som serverade