Distriktsstämma 2018 Himmeta

Distriktsstämma i Himmeta Bygdegård den 14 april 2018.

Himmeta Bygdegård

 

Robert Mellberg presenterar Himmeta

.

.
.
.
.
.
.
.
.

Presidiet: Daniel Holmvin, Anders Westin och Josefin Eriksson.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Deltagare från Norrby och Haraker svarar på enkäten om försäkringen

.

Eva Janstad inspirerar för teater


.