Bygg och försäkring

Tematräff om uthyrning i Dingtuna 17 nov 2016

Vid träffen kom flera frågor upp om bygdegårdsförsäkringen och om ordningsregler vid uthyrning. Här förmedlas några dokument som är aktuella.

Skadeförebyggande arbete i bygdegården

PM för hyresavtal

Säkerhetsinformation till hyresgäster

Distriktsstämman 9 april 2016

Byggfrågor

Vid stämman informerade byggkonsulten Göte Johansson om byggfrågor. Han rekommenderade starkt att besöka BR:s materialbanken under fliken Medlemsnätet. Ett tips till bygdegårdsföreningen är att göra regelbundna inspektioner med hjälp av formuläret Årlig genomgång av bygdegården. Om föreningen går i ombyggnadstankar finns mycket matnyttig information i en serie Bygg-PM under fliken Byggnad –> Byggfrågor. Börja med ”Digital byggpärm” som är en sammanställning av skrifter och dokument om byggfrågor.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet handlar helt och hållet om förebyggande åtgärder. Det betonade Tommy Jansson som pratade om systematiskt brandskydds-arbete (SBA) vid stämman. Hans bildserie kan du ta del av här: SBA Tommy J.

Bygdegårdsförsäkringen

Försäkringsrapport april 2017

Försäkringsrapport april 2016

Vattenfelsbrytare

Här kan du läsa om hur du kan vattensäkra bygdegården och få rabatt på försäkringspremien och självrisken:

Vattenfelsbrytare

Per-Åke Cedervång i distriktsstyrelsen har en vattenfelsbrytare för demonstration och kan ge tips inför installationen.