Distriktsstämma

 

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

År 2016 hölls distriktsstämman hos Ransta Nästa bygdegårdsförening den 9 april. Temat i år var Brand och Bygg.

Ransta Nästa nbild 6

Inbjudan stämma 2016 .