Köping nov 2015

Den första av höstens lokala träffar hölls den 16 nov i Köping. Inbjudna var bygdegårdsföreningarna företrädesvis i den västra delen av länet. Distriktets styrelse representerades av fem personer. Information gavs om olika stöd att söka från landsbygdsprogrammet, Leader, Boverket m.fl.  Studieförbundet Vuxenskolan gav tips om sitt utbud i kursprogrammet för hösten 2015 (se länk under fliken Kultur). Den lokala föreningen kan ha stor nytta av en samverkan med Vuxenskolan när det gäller utbildningar, arrangemang av kulturaktiviteter m.m. ”Kulturboxen” från Riksförbundet presenterades. Uppgifter lämnades om hur man vattensäkrar bygdegården.

Föreningarnas förväntningar på distriktet rör de mest skilda områden: marknadsföring av bygdegårdarna, avtalsformulär för arbeten som utförs av hantverkare, bokföringsprogram m.m.  Andra samordnade insatser inom länet kan gälla bokning av artister, sammanställning av stöd som föreningarna har fått. Vad kan bygdegårdarna bidra med för den stora skaran flyktingar?

Det uppstod även en diskussion om hemsidor och facebook. Föreningarna tyckte det var ett givande möte och såg framför sig ett ökat samarbete mellan föreningarna via distriktet.

Monica Stolpe-Nordin berättar om Vuxenskolan

Monica Stolpe-Nordin berättar om Vuxenskolan