Sala

På måndagskvällen genomfördes distriktets tredje kommunträff under hösten. Denna gång var de nio föreningarna i Sala kommun inbjudna och samtliga deltog, totalt var 30 personer på plats. Vid tidigare tillfällen har föreningarna i Västerås inbjudits till en träff samt föreningarna i Köping, Arboga, Kungsör. Kvar på tur står föreningarna i Fagersta och Skinnskatteberg.

Nu stod Gullvalla bygdegårdsförening som lokal värd och hade ordnat med smörgås och kaffe. På dagordningen stod, förutom information från distrikt och förbund, även ett pass med de förväntningar deltagarna hade på mötet och vilka frågor man ville ha svar på. Dessutom blev det ett medskick till distriktet om vad föreningarna tycker att de ska jobba med, t.ex. samordning av gemensamma frågor samt samordning gentemot kommunen, utveckling av fastigheterna, driva något utvecklingsprojekt samt stödja bygdegården som arrangör.

Som sista punkt beslöts att träffas igen, efter nyår, i Jugansbo bygdegård. Även föreningarna i Fagersta och Skinnskatteberg kommer att bjudas in till kommunträff efter nyår.