Sevalla nov 2015

Den lokala träffen i
SeSAMSUNG CSCvalla samlade ca 25
deltagare, varav några enbart representerade
distriktsstyrelsen. Ordföranden i Sevalla, Per Elander,  berättade om Sevallagården och nyligen gjorda investeringar. Av informationspunkterna tilldrog sig den om ekonomiska stöd till projekt och investeringar det största intresset. Boverket och Arvsfonden är stora stödgivare. Från  landsbygdsprogrammet kan man söka medel hos länsstyrelserna eller från Leader (Leader har ännu inte kommit igång med sin verksamhet). Stöd för kulturell verksamhet ges av Västmanlandsmusiken, Riksteatern, landstinget m.fl. aktörer.

Bygdegårdarna i Västerås kommun har i höst kunnat söka bidrag till olika upprustningar till ett sammanlagt belopp av drygt 700 000 kr.

Kaffe med en maffig smörgås avåts medan föreningarna funderade på vilka önskemål och förväntningar de har på distriktet om kulturaktiviteter, utbildningar, marknadsföring och annat. Anders Westin, som var diskussionsledare under mötet, kunde samla ihop en lång rad med förslag.

Nästa distriktsstämma hålls i Ransta i början av april 2016 med tema ”bygg”. Lokalföreningarna kan lämna motioner till stämman.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC