Västerås

Distriktet bjöd in till en träff med Västerås kommunpolitiker.

Träffen hölls i Skerike Bygdegård 8st gårdar var närvarande av 12st inbjudna. Vi visade den nya hemsidan, talade om för de gårdar som inte har egna hemsidor kan vi hjälpa till med det. Sedan diskuterades mycket om att Västerås Kommun inte ställer upp som garant när man söker från Boverket. Nämndens ordförande Per Lithammar öppnade för en dialog, om en ansökan till boverket eller annan kommer in så kan nämnden överväga ett samarbete. En inventering hur tillståndet för fastighet och utrustning och behoven att åtgärda kommer distriktet att genomföra efter att ett frågeformulär kommer att tas fram.

En genomgång och diskussion om hur närvarande gårdar har för värme, en gemensam åsikt var att det var för kostsamt.

Ett intressant möte som förhoppningsvis kan leda framåt för Bygdegårdarna i Västerås.