Stöd

Tematräff om uthyrning i Dingtuna 17 nov 2016

En utförlig sammanställning av möjligheter till stöd under perioden 2014-2020 ges i detta dokument: Information om stöd i landsbygdsprogrammet

Länkar till stödgivare

Här presenteras dokument från olika stödgivare:

Länsstyrelser och Leader (LLU): landsbygdsprogrammet.

Arvsfonden: Arvsfonden.

Boverkets stöd till samlingslokaler: Boverket.