Bli medlem

Även Du kan bli medlem!

Vill du vara med och stötta oss i vårat arbete, för att fortsättningsvis också kunna erbjuda en attraktiv och tillgänglig lokal?

Årsavgift

/pers: 150:-
/ familj: 300:-

Med hjärta för föreningen: 500:- eller mer.

Bank giro: 662-0314

Kontakta
jeppsson.anneli@telia.com