Historik

Våran bygdegård har sedan 20-talet varit en självklar samlingslokal för bygdens folk, men även för Bjäres alla turister, där bröllop , fester konferanser hållits genom åren.