Besök i Jörlanda bygdegård 2017-10-09


Jörlanda Bygdegård


Samling med fika och info om Jörlandagården.


Lite mer fika under frågestunden.