Förbundsstämman 2015

Vastra-20liten
Västra bygdegårdsdistrikt representanter på förbundsstämman
i Lundsbrunn 2015-05-30/31.

CIMG0329liten
Samling inför rundvandringen i Lundsbrunn

CIMG0330liten
Brunnen i Lundsbrunn som för tillfället var ”torrlagd”

CIMG0334liten
Kulturaktivitet

CIMG0336liten
Göteborgsoperan har ett uppträdande

CIMG0342liten
Per Lennhag och Skaraborgs ordf. Sören Runnestig
inleder invigningen av f-stämman

CIMG0344liten
Förbundets guldnålar tilldelades i år till Catrin Wolgner
och Lennart Andersson

CIMG0345liten
Representanter för årets bygdegård ( Morkarla
bygdegård i Uppsala distrikt ) mottager utmärkelsen

CIMG0348liten
Förbundsordf. Ola Johansson håller invigningstalet

CIMG0354liten
Vi hyllar Monica Eriksson på festen som hölls i Grästorp

CIMG0356liten
Ett populärt och bejublat inslag som framfördes av
artister från Grästorp

CIMG0358liten
Monica Eriksson och ordf. för stämman Ulf Eriksson

CIMG0363liten
Monica avtackas efter 35 år i rörelsen varav 21 år som
förbundssekreterare