Bilder från stämman 2018


Avprickning av deltagare.


Inga-Lena och Carina på podiet.


Inga-Lena och Roland Hjelte (ordf. på mötet.)


Elinor Svenungsson pratar om Hjärtumsgården.


Utdelning av silvernålar.


Gunnel Berndtsson-Evior Östergren-Bertil Berndtsson .
Bertil avtackad som ordf. för distriktet i 5 år –
Gunnel och Eivor har fått silvernålar.