Kultur

korn1l

Kultur i Västra Götalands bygdegårdar

Bygdegårdsdistrikten – Skaraborg, Sjuhärad och Västra – arbetar tillsammans inom Västra Götaland för att öka utbudet av kultur i länets 216 bygdegårdar.

Samarbete med Göteborgsoperan

Under flera år har distrikten haft ett samarbete med Göteborgsoperan som inneburit att man tillsammans tagit fram mindre föreställningar för länets bygdegårdar. Flera framgångsrika turnéer har genomförts som Artisten och Pianisten, Edith Piaf – Livet och kärleken, Zvea och Kråksång.

Kultursatsning i Västra Götaland

Västra Götalands region har avsatt ekonomiska resurser till SamSam, som är ett samarbetsorgans för de tre samlingslokalorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar (nykterhetsrörelsens lokaler). En fördelning har gjorts av dessa medel till alla distrikt inom organisationerna. De fördelar sedan dessa, främst som förlusttäckningsstöd för kulturarrangemang.

Läs reglerna för kulturarrangemang i bygdegårdar.

Var hittar jag kulturen?

Distrikten presenterar varje år olika förslag till utbud. Du kan också gå in på olika hemsidor inom Västra Götaland där Du hittar förslag. Vi har även länkat till Panikteatern och Friteatern som är trogna gäster i vårt län.

Under länkar hittar du flera samarbetspartners.

För mer information kontakta:

Samordnare: Christer Gyllander, 070-328 09 64
christer@gyllan.se

Sjuhärad: Ulla Bengtsson, 070-576 03 52  ambjornarpsbygdegard@telia.com

Skaraborg:  Göte Andersson, tel. bost. 0515-460 64
grolan-data@swipnet.se