Kurser Konferenser 2017

OBS! Informationsdagen är inställd pga.
för få anmälda.
Informationsdag 18/11 2017

Start 10.00 med kaffe och fralla
Bygdegårdsförsäkringen informerar och svarar på frågor.
Presentation av den nya innesporten ”Bowl”.
avslut ca.13.15 med kaffe.
Anmälan till SV Västra Götaland på vgregion@sv.se
eller telefon 0522-65 33 33.

Lite bilder från en Bowl tävling.