Styrelsemöte 2018

Nästa styrelsemöte

Datum: 2018-09-23
Tid: 10.00
Plats:
Adress:

Tel:
Vägbeskrivning:

Länk till:

Dagordning:

Meddela eventuellt förhinder till Carina 0706-76 64 81
eller Inga-Lena 0304-22 330,
E-post: vastrabygdegardsdistriktet@gmail.com

Tänk på samåkning, spar bensin och reseersättning till Västra!