Styrelsemöte 2018

Nästa styrelsemöte

Datum:
Tid:
Plats:
Adress:

Tel:
Vägbeskrivning:

Meddela eventuellt förhinder till Bertil 0304-67 28 95 eller Inga-Lena 0304-22 330, E-post: vastrabygdegardsdistriktet@gmail.com

Tänk på samåkning, spar bensin och reseersättning till Västra!