Styrelsemöte 2017

Nästa styrelsemöte
Datum: 2017-10-09
Tid: 18.00
Plats: Jörlanda bygdegård
Adress:
Novavägen 1   444 65 Jörlanda

Meddela eventuellt förhinder till Bertil 0304-67 28 95 eller Inga-Lena 0304-22 330, E-post: vastrabygdegardsdistriktet@gmail.com

Tänk på samåkning, spar bensin och reseersättning till Västra!