Vad behöver ni föreningar för stöd av Västra Distriktet

Västra Bygdegårdsdistriktet Enkät
Skriv ut och sänd in era förslag, önskemål och idéer till
Inga-Lena, adressen finns längst ner på enkäten.