Vinst på lott

Ej uthämtad vinst på lott
köpt på bygdegårdens dag
Serie H nr 6
Finns att hämtas hos
Anna-Greta Sundberg
070-5557836

Kommentera