Styrelse

Styrelsen i Vika Bygdegård:

Ordförande Catrin Andersson       070-309 55 15

Sekreterare Ing-Britt Dahlman     0250-200 04

Kassör       Therese Wikström      076-840 82 16

Yvonne Smångs

Henrik Sörbu

Fredrik Åslund

Inger Gunnars